Antropofóbia (1991)

Depresia
Spravodlivosť
Tiesňové volanie
To som ja
Svet
Dievčatko
555
Radujme sa, veseľme sa
Mozgová paralýza
15 000 000
Dnes je správny deň
Armáda
Christiánia
Problémy
Davová psychóza