DVD - Davová psychóza 1988 - 2003 (2004)

Intro
Mozgová paralýza
Svet
Dievčatko
Všetko mi je jedno
Tiesňové volanie
Spravodlivosť
Cesta späť
Armáda II.
Kto je na koho strane
Poslúchaj alebo zdochni

Before it´s too late
Dobyvateľ
Megalománia
Skepsa
Búrka
Tvár plná nenávisti
Strata pamäti
Zmätok v hlave
Epitaf pre boha
Nová doba
Čierna diera

+DVD obsahuje

Videoklipy:

Radujme sa veselme sa
Mozgová paralýza
Problémy
Davová psychóza

+ rozhovor
davová psychóza, kinocafé,
30. 10. 2003 (rozhovor)