Greatest shit live (2008)

Nie je čas
Svet
Nakŕmte prežratých
Spravodlivosť
Teror reklamy
Ludské práva
Megalománia
Na kolenách
Before it’s too late
Mesto
Agresia
Homodebil
Dobyvateľ
Ohnivy kôň
Christiana
Ilúzia alebo realita
Kočovníci
Práca
Len vtedy keď
Echo v raji
Radujme sa, veselme sa
Diskusia
Depresia
Tiesňové volanie