Svet žaluje (1992)

Svet žaluje
Terror reklamy
Kult osobnosti

Kto je na koho strane
Môj hlas
Agresia
Homodebils
Konzument
Inkvizícia
Megalománia
Kto je zodpovedný
Skutočná vec
Bomberhead
Poslúchaj alebo zdochni
Butique dog
Masaker
Závislosť – bolesť
Veselé dni pokrytecké